Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Meer dan 30 jaar uw partner in Veiligheid

We bieden praktische oplossingen en klaren de klus, terwijl we ons focussen op de juiste details. We streven ernaar de capaciteiten van onze mensen te vergroten door middel van uitdagende taken, coaching en training.

Onze cursussen

BHV

Alkmaar
€ 189,00
min 5 personen
max 16 personen

In deze CORONA PROOF praktijkgerichte BHV cursus leiden wij je op om effectief te kunnen handelen bij een calamiteit. Je leert belangrijke signalen herkennen, eerste hulp verlenen, mensen reanimeren, een beginnende brand blussen, een pand ontruimen en communiceren met professionele hulpdiensten.

De BHV cursus duurt één dag, je begint om 8.00 uur ’s ochtends en eindigt om 17.00 uur.

BHV op uw eigen locatie of vragen?

mail info@globalsafetyservices.nl

COVID-19 Coordinator E-learning

Alkmaar
€ 99,00
min 1 personen
max 20 personen

Competenties na afronding training
De Coördinator COVID-19 houdt het midden tussen een preventiemedewerker en Hoofd BHV en schrijft en beheert de bedrijfsinterne maatregelen, die gebaseerd zijn op de actuele landelijke richtlijnen en maatregelen, en aansluiten op de RI&E.
Na deze training is de coördinator op de hoogte van de werking van het coronavirus, de effecten op de gezondheid en de manier van besmetting. Kortom:
❖ Je controleert de 1,5 meter situatie
❖ Je bewaakt en zorgt voor de veilige, prettige en gezonde werkomgeving
❖ Je begeleidt gebouwgebruikers
❖ Je verspreidt intern informatie rondom regels en het virus
❖ Je bent in staat het gedrag van collega’s en klanten te beïnvloeden
❖ Je bent een vraagbaak voor collega’s